Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO] informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AIM Łukasz Popiel, ul. Szkolna 33b, 05-552 Mroków, 9511981707, REGON: 017369367.
 2. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez adres poczty e-mail: magdalena.pracownia@gmail.com lub na adres korespondencyjny: ul. Szkolna 33b, 05-552 Mroków.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu należytej obsługi wysłanego zapytania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym kategoriom podmiotów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt: magdalena.pracownia@gmail.com
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do należytej obsługi zapytania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.